De koning had echter een louter ceremoniele functie, van enige autocratie was dus geen sprake en elke mening van een ieder is evenveel waard. Van enige samenhang was geen sprake: een babylonisch gekkenhuis was het,uit duizend ramen brullen duizend verschillende stemmen, beweerde een filosoof.